Welkom op de website van Caleidoscopia VZW Caleidoscopia vzw is een jonge en onafhankelijke vzw, maar wordt gedragen door  vrijwilligers die reeds geruime ervaring en expertise hebben binnen het sociaal-culturele  werkveld.   We inspireren mensen en organisaties om een caleidoscopische perspectief te ontwikkelen  op onze superdiverse samenleving met de nodige focus op etnisch culturele diversiteit. De vereniging heeft tot doel het ontwikkelen en implementeren van praktijkrelevante  competenties over etnisch-culturele  en (gender)diversiteit. Daarnaast worden ook projecten  opgezet die bijdragen tot sociale cohesie tussen diverse groepen in onze samenleving en  empowerment van specifieke doelgroepen beogen.  Wij staan voor een integrale benadering  van diversiteitsvraagstukken.   Lees verder > 20.11.2013 - Caleidoscopia  houdt visiedag in Gent.  De bestuursleden kwamen  samen om de visie van de vzw  op punt te stellen en plannen te  maken voor de toekomst.    a School Called Tribe aSCT is opgericht voor jongeren met verschillende achtergronden vanuit een gemeenschappelijke interesse voor jazz en hip hop. Het project biedt hen een uitlaat- klep voor deze liefde voor muziek.            Nieuws Trainingsaanbod 12-03-2013 Training driedaagse. Omgaan met de diverse identiteiten van allochtone jongeren.   Meer... >   Hallo!
Een inleidend woordje van onze voorzitster Khadija Aznag
Meer informatie >