20.11.2013 - Caleidoscopia  houdt visiedag in Gent.  De bestuursleden kwamen  samen om de visie van de vzw  op punt te stellen en plannen te  maken voor de toekomst.    a School Called Tribe aSCT is opgericht voor jongeren met verschillende achtergronden vanuit een gemeenschappelijke interesse voor jazz en hip hop. Het project biedt hen een uitlaat- klep voor deze liefde voor muziek.            Nieuws Hallo!
Een inleidend woordje van onze voorzitster Khadija Aznag
A School Called Tribe (aSCT) A School Called Tribe is een nieuwe muzikale urban-beweging. Een kunsteducatieve ruimte waar jongeren met een voorliefde voor jazz en hiphop gedurende een gans jaar wekelijks ontmoeten om te creëren onder professionele begeleiding. A School Called Tribe werd opgericht op initiatief van Steven Debbaut. Contact: Steven Debbaut (Coördinator), aschoolcalledtribe@caleidoscopia.be tel.: 0476/95.30.88 Noodzaak en missie: Het mainstream muziekonderwijs in Vlaanderen heeft te kampen met een tekort aan diversiteit, in het bijzonder ‘etnische minderheden, kortgeschoolden, etc.’ vinden hun weg   niet of onvoldoende naar dit aanbod. Gedeeltelijk heeft dit te maken met het beperkte   scholingsaanbod van muzikale stromingen, bijna uitsluitend klassiek en jazz, daarnaast is ook de wijze waarop dit wordt aangeboden voor sommige groepen een aanpak die niet werkt. Dit alles leidt vaak tot exclusie van bepaalde culturele praktijken.   In onze visie echter moet kunsteducatie in haar bereik een afspiegeling zijn van onze   (superdiverse) samenleving en mag zij nimmer blind zijn voor maatschappelijke problemen als (kans)armoede en sociale uitsluiting. In de werking van A School Called Tribe is net die verbinding tussen kunst(educatie) en (het aanpakken van) maatschappelijke problemen een onderdeel van ons DNA. Om dit waar te maken voorzien wij voldoende trajectbegeleiding   in onze werking, alsook een nauwe samenwerking met partners voor zowel instroom, uitstroom als methodiekontwikkeling. Door het samenbrengen van jongeren die muziek “streetwise” leren, met jongeren die via geëigende kanalen - deeltijds kunstonderwijs, kunsthumaniora, conservatoria - hun instrument/zang leren, creëren we naast innovatieve muziek ook een interessante sociale   meerwaarde. Wij geven jongeren via spoken word/rap een narratieve uitlaatklep en zetten aan   tot (maatschappijkritische) reflectie. Elk academiejaar wordt afgesloten met een performance waar we onze resultaten in the picture zetten; we mikken op een artistiek resultaat v  an degelijk niveau.   Het project is naast een zelfstandig en jaarlijks terugkerend traject, ook een proeftuin   voor de vernieuwingsbeweging in het regulier kunstonderwijs. Zie ook: www.facebook.com/aschoolcalledtribe Medewerkers:   Steven Debbaut (coördinatie en trajectbegeleiding) Seckou Ouologuem (coach rap/spoken word) Jan Vertongen (coach produce)  Erik Bogaerts (coach live-sectie)  Met de steun van:  Vlaamse overheid, de stad Antwerpen en Sterke Mensen vzw.   Partners: MA'GO Centrum, www.ma-go.be  JES Antwerpen, www.jes.be/antwerpen Vzw Recht-Op (jongerenwerking), www.recht-op.be  Meer informatie >