Welkom op de website van Caleidoscopia VZW Caleidoscopia vzw is een jonge en onafhankelijke vzw, maar wordt gedragen door vrijwilligers  die reeds geruime ervaring en expertise hebben binnen het sociaal-culturele werkveld. We inspireren mensen en organisaties om een caleidoscopische perspectief te ontwikkelen op  onze superdiverse samenleving met de nodige focus op etnisch culturele diversiteit. De vereniging heeft tot doel het ontwikkelen en implementeren van praktijkrelevante  competenties over etnisch-culturele  en (gender)diversiteit. Daarnaast worden ook projecten  opgezet die bijdragen tot sociale cohesie tussen diverse groepen in onze samenleving en  empowerment van specifieke doelgroepen beogen.  Wij staan voor een integrale benadering van  diversiteitsvraagstukken.   Deze doelen vertalen we in o.a. onderstaande activiteiten:  - vorming en training binnen de social-profit   - diverse vormen van deskundigheidsbevordering - bieden van procesbegeleiding en inhoudelijke begeleiding met het oog op interculturalisatie van       de organisatie - sociaal-artistieke/kunsteducatieve initiatieven                                                 - doelgroepspecifieke activiteiten  20.11.2013 - Caleidoscopia  houdt visiedag in Gent.  De bestuursleden kwamen  samen om de visie van de vzw  op punt te stellen en plannen te  maken voor de toekomst.             Nieuws Een inleidend woordje van onze voorzitster Khadija Aznag Hallo! a School Called Tribe aSCT is opgericht voor jongeren met verschillende achtergronden vanuit een gemeenschappelijke interesse voor jazz en hip hop. Het project biedt hen een uitlaat- klep voor deze liefde voor muziek.   Meer informatie >