Trainingsaanbod Een groeiend aantal organisaties wordt dagdagelijks geconfronteerd met de toegenomen diversiteit. Het is een ware uitdaging voor werkers in diverse sociale sectoren om deze diversiteit te benutten en hier mee om te gaan. Nieuwe strategieën zijn nodig op het gebied van informatie, communicatie en participatie.  Er moeten ook nieuwe concepten en inzichten ontwikkeld worden die deze veranderingen in de praktijk mogelijk maken.  Intercultureel competent worden is een complex proces.  Het vereist actie op alle fronten en gaat bovenal over een open en respectvolle houding met voldoende kennis en inzicht in andere referentiekaders. We bieden enerzijds trainingen op maat en op vraag aan. Daarnaast is er een open aanbod van meerdaagse trainingen. Onze visie is deze van een totaal aanpak, waarbij we zowel (culturele) kennis aanreiken, maar ook vaardigheden inoefenen en werken op een reflexieve houding. Ons doelpubliek zijn beroepskrachten en vrijwilligers die rechtstreeks in contact komen met etnisch culturele minderheden. We denken hierbij aan jeugdwerkers, leerkrachten, hulpverleners,… ENKELE VOORBEELDEN * In het voorjaar 2013 werd een 3 daagse training georganiseerd rond ‘Leren omgaan met meervoudige identiteiten    van jongeren’.     meer informatie * In 2013 werkten we mee aan de uitbouw van de website www.pigmentzorg.be * Jaarlijkse lessenreeks voor het Hoger Instituur voor Gezinswetenschappen ‘Islamitische visies op relaties en opvoeding’   http://www.hig.be/nl/nieuws/islamitische-visies-op-relaties-en-opvoeding * Vormingstraject voor de migrantenfederaties van in opdracht van de Stad Antwerpen * Trainingsdriedaagse voor docenten Maatschappelijke oriëntatie van de Onthaalbureaus inburgering Limburg a School Called Tribe aSCT is opgericht voor jongeren met verschillende achtergronden vanuit een gemeenschappelijke interesse voor jazz en hip hop. Het project biedt hen een uitlaat- klep voor deze liefde voor muziek.   Meer informatie > Meer... >