a School Called Tribe aSCT is opgericht voor jongeren met verschillende achtergronden vanuit een gemeenschappelijke interesse voor jazz en hip hop. Het project biedt hen een uitlaat- klep voor deze liefde voor muziek.   Meer informatie >
Lees hier ...  Korte historiek   Caleidoscopia VZW werd opgericht in 2010, door Judith Perneel, Khadija Aznag en    Sultan Balli. Eerder was dit drietal al samen actief binnen het Steunpunt Allochtone    Meisjes en Vrouwen. Vanuit het Steunpunt startten zij talrijke projecten op rond de thema’s   empowerment, emancipatie en diversiteit. In 2010 staken deze drie musketiers de koppen samen en startten zij Caleidoscopia vzw.  Caleidoscopia wil vanuit een eigenzinnige visie en werking op het omgaan met diversiteit in onze   samenleving.     Dit wordt mogelijk gemaakt, onder andere, door de diverse samenstelling van haar leden. Vandaag telt het vrijwilligersteam van Caleidoscopia acht enthousiaste mensen met verscheidene achtergronden.   Judith Perneel Redouan Bendriss Wolf Herman Ilke Verhelle Malika Errahmani Khadija Aznag Sultan Balli Veerle Matthijs Het Caleidoscopia team  Lees hier...